• facebook
 • twitter
 • linkedin
 • flickr
 • vimeo
 • cad

  Servicii

  ● Documentații cadastrale întabulare teren și construcții în Cartea Funciară
  ● Dezmembrări, parcelări terenuri intravilane și extravilane
  ● Alipiri, comasări terenuri intravilane și extravilane
  ● Ridicări topografice (în format analogic și digital) necesare pentru obținerea autorizatiilor de construire, PUZ, PUD, PUG, scoaterea terenurilor din circuitul agricol, etc
  ● Executare de măsurători pentru planuri de trasare, trasări topografice și urmărirea construcțiilor
  ● Documentații cadastrale pentru schimbare categorie de folosință sau destinația imobilului
  ● Documentații cadastrale pentru rectificarea suprafațeței
  ● Expertize extrajudiciare identificări immobile și/sau rectificări de suprafață
  ● Documentații întocmite conform HG 834/2001
  ● Planuri de parcelare pentru punerea în posesie a persoanelor îndreptățite în baza legilor fondului funciar (Legea 18/1991, Legea 1/2000, Legea 247/2005)
  ● întocmire documentații pentru scoaterea terenurilor din circuitul agricol
  ● Relevee
  ● Consultanță tehnică legată de domeniul nostru de activitate